Søk

Selvstendige næringsdrivende har dårligere rettigheter

En ny rapport fra analyseselskapet Menon viser at kan være ganske store forskjeller i skatt og tilgang på velferdsgoder hos selvstendig næringsdrivende sammenliknet med vanlige arbeidstakere.

Det er om lag 2,6 millioner sysselsatte i norsk økonomi, hvor over 90 prosent av alle sysselsatte er arbeidstakere, og de øvrige ni prosentene er selvstendig næringsdrivende og frilansere. Blant NTFs medlemmer ser tallene helt annerledes ut, hvor ca 2/3 er selvstendig næringsdrivende. 

Rapporten viser at ulikheter i rettigheter medfører at ansatte i eget AS og frilansere får ca. 13 000 kr. mindre i inntekt etter skatter og avgifter, sammenliknet med vanlige arbeidstakere. Dersom man øker sykefraværet, ser man en dramatisk økning i forskjellen.

– Hvis man er uheldig og blir syk som selvstendig, kan det få dramatiske konsekvenser, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Rapporten viser også til ulikheter i pensjonsrettigheter, minstefradrag og at det generelt er knyttet større usikkerhet til å være selvstendig næringsdrivende.

Rapporten fremmer hele fem forslag til tiltak for å redusere forskjeller mellom tilknytningsformene, som myndighetene bør se på.

NTF er svært glade for økt fokus på selvstendige næringsdrivendes rettigheter. En meget stor andel av våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende, og dette er også en viktig sak for Akademikerne næringsdrivende hvor Tannlegeforeningen besitter ledervervet.

Akademikerne har løftet temaet til ulike regjeringer i lang tid. I dag var også temaet på agendaen på Akademikerne sitt frokostseminar hvor også flere av resulatene i rapporten ble lansert.

Les mer på www.akademikerne.no

Last ned hele rapporten her (pdf)

Publisert: 07.12.2016