Søk

Samarbeid mellom privatpraktiserende tannleger og fylkeskommuner

Avtalen er utformet av NTF som et forslag til hvordan avtaler om kjøp av tjenester fra private kan se ut. De enkelte avtaleparter er selv ansvarlig for egne avtaler og må selv vurdere om det er avtalepunkter som må tilføyes eller tilpasses det enkelte tilfelle.

Det er vesentlig at fylkeskommunene ivaretar lov om offentlige anskaffelser når man inngår avtaler. Avtaler over visse terskelverdier krever utlysning. Likeledes gjøres det oppmerksom på de krav om utlysning som følger av tannhelsetjenesteloven kapittel 4.

Før man inngår avtale bør man lese gjennom alle merknader (fotnoter) til de enkelte avtalepunktene. Merknadene (fotnotene) er tatt med for å gjøre det klart hva man bør vurdere og hvilke hensyn som skal ivaretas gjennom de enkelte avtalepunkter.

Standardavtalen finner du under Kontrakter og avtaler.