Søk

Markedsportal for tannhelsetjenester

 

Forbrukerrådets markedsportal for tannhelsetjenester ble åpnet 14. februar 2013

       www.hvakostertannlegen.no

- Det er bra at markedsportalen nå er tilgjengelig for publikum, sier presidenten i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. Hun håper at portalen kan bli et godt hjelpemiddel for pasienter som ønsker å sammenligne priser og ulike typer tjenester.

Fri prisfastsettelse er en viktig del av den norske tannnhelsemodellen. Modellen forutsetter at tannlegene bidrar med å oppgi hva de tar betalt for sine tjenester. Derfor har NTF støttet opprettelsen av en slik markedsportal.

NTF mener at markedsportalen må bidra til å synliggjøre de reelle kostnadene ved å tilby høyt spesialiserte og krevende tjenester. Folk er svært fornøyd med det vi leverer i dag. Undersøkelser viser at tannlegene scorer høyest av alle på forbrukertilfredshet. De etterspør tryggheten og den høye standarden - selv om det koster.

I Tidende nr 1/2013 skriver NTFs president at "Med alle tannleger som leverandører av prisopplysninger til portalen, vil den etter hvert kunne gi et godt bilde av hva tannlegearbeid koster i Norge. Det er opp til oss å gjøre denne delen av portalen god og relevant. De prisene som legges inn, vil kunne virke normerende. Derfor er det viktig at alle oppgir reelle priser, uten forsøk på å innrette prislisten for å komme ut med lav pris på en eller flere av portalens prispakker. Slike grep kan kanskje gi en konkurransefordel på kort sikt, men på lengre sikt vil det undergrave det høye nivået på norske tannlegetjenester og bidra til dårligere refusjonsordninger for pasientene. Portalen må vise befolkningen og myndighetene hva som er faktisk prisnivå for de aktuelle behandlingene." Les hele innlegget HER

NTF vil understreke at dette er Forbrukerrådets markedsportal, utviklet på oppdrag fra to departementer og med Helsedirektoratet som faglig ansvarlig myndighet. NTF har ingen formell rolle i arbeidet og har dermed heller ikke «godkjent» portalen. Derimot har NTF, sammen med representanter fra fagmiljøene og Helsedirektoratet, godkjent de tekstene som er knyttet til behandlingene det rapporteres på i portalen.

NTF har de siste månedene mottatt en rekke henvendelser fra medlemmene om ulike forhold knyttet til den kommende markedsportalen. Informasjon om disse er Forbrukerrådets ansvar. Omfanget av henvendelser til NTF tyder imidlertid på at informasjonen ikke har vært god nok.

Spørsmål om portalen skal rettes til Forbrukerrådet ved hilde.uthaug@forbrukerradet.no.

I tiden framover vil NTF fortsette med å informere Forbrukerrådet om hvordan portalen kan og bør forbedres. Til dette vil vi gjerne ha innspill fra medlemmene. Gi oss dine kommentarer på e-post til markedsportal@tannlegeforeningen.no. Synspunktene vil danne grunnlag for NTFs videre arbeid for en portal med relevant og riktig informasjon til pasientene.


Sist oppdatert 20.03.2013