Søk

Oppdatert versjon av heftet 'Etablering og organisering av tannlegevirksomhet'

Heftet inneholder nyttig informasjon om hvordan man starter og organiserer en privat tannlegevirksomhet. Den nye versjonen er revidert i januar 2018 og ligger nå tilgjengelig under Jus og arbeidsliv / Privat sektor.

Etablering og organisering av tannlegevirksomhet_2018_forside_Page_01Heftet gir deg bl.a. mer informasjon om:

  • Driftsformer
  • Samarbeid med andre tannleger
  • Skatt
  • Merverdiavgift
  • Regnskaps- og bokføringsplikter
  • Etablering av foretaket
  • Plikter og rettigheter når du har ansatte
  • Forsikringsmuligheter og -behov
  • Nyttige nettsider og lenker

Mer informasjon om innholdet og nedlastbar link finner du under "Privat sektor"

Publisert: 17.01.2018