Søk

Nytt offentlig utvalg skal utrede selvstendig næringsdrivendes rettigheter

Regjeringen har opprettet et offentlig utvalg som skal utrede delingsøkonomien. Utvalget skal bl.a. se på de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende, og vurdere manglende rettigheter ved sykdom og svakere muligheter til pensjonssparing.

Utvalget skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk, og ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen. I mandatet kan man lese følgende «Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.»

– Dette har Akademikerne etterlyst lenge, og vi er glade for at utvalget nå er oppnevnt, sier Lars Duvaland, leder av Akademikerne næringsdrivende.

En nylig undersøkelse i regi av Akademikerne Næringsdrivende viser at manglende rettigheter ved sykdom pekes særskilt ut. Svakere muligheter til pensjonssparing og mangel på dagpenger om man har vært næringsdrivende er andre viktige hindringer.

- Vi tror det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ytterligere insentiver inn i sosiale rettigheter for næringsdrivende. Dette vil bidra til å skape flere bedrifter og dermed økt verdiskapning for samfunnet. Dette er noe av det utvalget må se på, sier Duvaland.

Les mer om utvalget på www.regjeringen.no

Publisert: 14.03.2016