Søk

NTFs standardavtaler for assistenttannleger er revidert

Den reviderte leietannlegeavtalen er nå publisert på NTFs hjemmeside under Jus og arbeidsliv/Kontrakter og avtaler (krever innlogging).

Klikk her for å gå til Jus og arbeidsliv/Kontrakter og avtaler
 
NTFs reviderte oppdragstakeravtale (avtale om kjøp av tannlegetjenester) vil bli publisert så snart den er klarert av likningsmyndighetene. Den eksisterende oppdragstakeravtalen er foreløpig tilgjengelig for medlemmer på linken over. Ta gjerne kontakt med NTFs sekretariat ved spørsmål om oppdragstakeravtaler, dersom det er aktuelt å inngå slik avtale i perioden frem til den reviderte oppdragstakeravtalen er klar. 
 
NTFs avtaler er utarbeidet for å bistå medlemmene med å inngå gjennomtenkte kontrakter som ivaretar begge parters interesser. Balanserte kontrakter er den beste forsikringen for å forebygge fremtidige tid- og ressurskrevende konflikter.
 
Standardavtalen må alltid leses i sammenheng med kommentarene til avtalen. Standardavtalen kan enten benyttes i sin helhet, eller danne grunnlag for kontraktsforhandlinger mellom partene.  
 
 

Publisert: 02.05.2017