Søk

Har du husket å svare på undersøkelsene?

Det er for øyeblikket to viktige undersøkelser gående - en arbeidsmarkedsundersøkelse for privat sektor og en lønnsundersøkelse for offentlig sektor. Husk å svare på undersøkelsen du har fått tilsendt.

Vi minner om viktigheten av at så mange medlemmer som mulig svarer på denne, da vi er avhengige av høy svarprosent for å få en representativ statistikk og ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.

Har du ikke har fått tilsendt undersøkelsen, eller fått tilsendt for feil sektor?
Ta kontakt med oss på info@tannlegeforeningen.no så ettersender vi linken.

Publisert: 04.02.2016