Søk

Datatilsynet bekrefter brudd på regler ved sms-markedsføring til pasienter

NTF kontaktet tidligere i år Datatilsynet angående en sak hvor markedsføring for tannhelseforsikring ble sendt ut til pasienter via sms. NTF har mottatt svar fra Datatilsynet som bekrefter at dette strider med personopplysningsloven.

NTF ble i slutten av januar kontaktet angående markedsføring av If tannhelseforsikring som ble sendt ut via sms til tidligere og eksisterende pasienter ved en tannklinikk. Foreningen stilte seg kritisk til denne type markedsføring og kontaktet Datatilsynet. Svaret fra Datatilsynet bekrefter at personopplysningsloven ikke tillater bruk av pasientopplysninger i markedsføring.

Les den tidligere nyhetssaken "NTF kritisk til tannhelseforsikring" (publisert 16.02.2017)

I sitt svar skriver Datatilsynet "Personopplysninger som er samlet inn for å yte helsehjelp kan ikke brukes til markedsføringsformål uten pasientens samtykke. I denne sammenhengen er det uten betydning om markedsføringen skjer per SMS, e-post, nyhetsbrev eller brev"

NTF har videreformidlet svaret fra Datatilsynet til de involverte partene og gjort det klart at vi forventer at Datatilsynets anvisninger følges.

NTF mener at tannleger som behandlende helsepersonell må være varsomme med å markedsføre forsikringsordninger til pasienter på generelt grunnlag. Pasientene må selv, på fritt grunnlag, vurdere om dette er noe de har behov for og eventuelt hvilken forsikring som passer for dem. Tannlegers medvirkning i slik markedsføring er etter NTFs oppfatning ikke ønskelig.

NTF vil understreke at helsepersonelloven § 13 supplerer markedsføringsloven, og innebærer mer restriktive regler enn de alminnelige kravene til markedsføring. Markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Dette gjelder enhver form for markedsføring, også ved markedsføring av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, og uansett på hvilken måte den fremføres.

Publisert: 07.07.2017