Søk

Akademikerne vant ikke frem i Rikslønnsnemnda

I går vedtok Rikslønnsnemnda å videreføre den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, og ga dermed Spekter medhold. Dette reagerer Akademikerne svært sterkt på og vil ta sykehuskonflikten videre til Arbeidsretten.

Forhandlingsleder Rune Frøyland,
Foto: Akademikerne

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse på www.akademikerne.no

- Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående. Ingen arbeidstakerorganisasjoner vil i fremtiden avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
 
 

 
Om konflikten: 
 
Det var i oktober i fjor at regjeringen stanset historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd. Bakgrunnen for konflikten var uenighet rundt legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Spekter ønsker at arbeidstid skal fastsettes direkte mellom helseforetaket og den enkelte lege, mens Akademikerne og Legeforeningen vil at arbeidstiden skal fastsettes kollektivt med de tillitsvalgte for å beskytte de ansatte mot lange vaktuker.
 
Mandag 13. februar startet Rikslønnsnemnda arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, og kjennelsen ble offentliggjort i går, 27. februar.

Publisert: 28.02.2017