Søk

​Akademikerne Helse vant i Arbeidsretten

Mandag 6. november vant Akademikerne Helse fram mot Spekter. Arbeidsrettens flertall mener Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mot Legeforeningens vilje.

Retten konkluderer dermed at både rikslønnsnemndas kjennelse tariffavtalen for 2016 til 2018 mellom Spekter og Akademikerne helse anses som ugyldig. Den gamle tariffavtalen fra 2014 gjelder inntil saken på nytt er behandlet i Rikslønnsnemnda.

- Vi gleder oss med resten av Akademikerne og arbeidstakere forøvrig. Dette er en viktig dom som gir tydelig beskjed om at vide unntak fra Arbeidsmiljøloven ikke kan avgjøres av Rikslønnsnemnda uten at både arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum.

- Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen på Legeforeningens nettsider.

Arbeidsretten er den øverste domstol på sitt fagfelt, og dommene kan ikke ankes. Saken henvises nå til fortsatt behandling i rikslønnsnemnda som skal vurdere om det er grunnlag for justeringer i andre deler av overenskomsten.

Les hele dommen på hjemmesidene til Arbeidsretten.

Mer informasjon finnes også på www.akademikerne.no

Publisert: 07.11.2017