Søk

NTF trer helt ut av Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS)

Agentavtalen med TGS ble sagt opp i utgangen av 2015, men NTF har i en overgangsfase beholdt noen av oppgavene. Nå vil disse overføres TGS i sin helhet.

Grunnlaget for oppsigelsen av agentavtalen var de siste årenes endringer i TGS i forhold til styresammensetning, premieberegninger og flytting skadeoppgjøret ut fra NTF. I en overgangsperiode har likevel NTF fortsatt å ha ansvar for inn- og utmeldinger i avtalen. Fra og med 1. september 2016 vil all medlemsadministrasjon bli håndtert av Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse ved Gabler AS.

Forsikring i TGS vil fortsatt utelukkende tilbys tannleger som er medlem av NTF, og vil fortsette å være en forsikringsordning som gir god dekning mot driftsutgifter ved fullstendig fravær som følge av sykdom. NTF anbefaler ordningen til medlemmene, og vil fortsette det gode samarbeidet med TGS og Gabler. NTFs relasjon til TGS vil sidestilles andre samarbeidspartnere innenfor forsikring og finansielle tjenester, p.t. Storebrand forsikring og Danske Bank. Eksisterende kunder av TGS vil være uberørt av endringen.

Les hele nettnyheten "NTF sier opp agentavtalen med TGS" fra oktober 2015

Spørsmål?
Informasjon om forsikringsvilkår, rapporter, budsjetter, samt kontaktinfo til styret i TGS finner du på www.sykeavbruddskassen.no
Du kan også kontakte TGS på tlf: 21 09 78 58 eller epost post@sykeavbruddskassen.no

Publisert: 29.08.2016