Søk

Færre røyker, flere unge kvinner snuser

Nye tall fra SSB viser at forbruket av snus har økt de siste årene – særlig blant yngre kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig.

Andelen som røyker daglig, har vært stabil de siste årene og ligger nå på rundt 12%. Samtidig har andelen kvinner som snuser daglig fordoblet seg siden 2011 og ligger nå på 7% (alder 16-74 år). Men det er hvis man ser på andel kvinner mellom 16 og 34 år vi ser en eksplosjon i andelen som snuser daglig. Her har det økt fra ca 4% i 2008 til 16% i 2016.

Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning. Nedgangen i dagligrøykere ser ut til å ha stanset opp, og tallene er så og si uendret siden 2015.

Det er med andre ord ingen tvil om det fortsatt er en jobb å gjøre, og at tannlegene forstatt må stå sentralt i antitobakksarbeidet.

Les mer om befolkningens snus- og røykevaner på www.ssb.no

Publisert: 18.01.2017