Søk

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. I år er temaet "Tobakk - en trussel for utvikling".

Hvert sjette sekund tar tobakken livet av et menneske. Globalt koster røyken oss ufattelige 8500 milliarder kroner. Mer enn et oljefond får altså opp i global røyk - hvert eneste år. Vi vet at tobakksindustrien med viten og vilje skaper sosial ulikhet, lidelse, sykdom, dør og fattigdom. Hva skal til for å stoppe dette?
 
Tema for dagen fastsettes av Verdens helseorganisasjon (WHO), og i år er temaet «Tobakk – en trussel mot utvikling».  Målet med årets markering er å framheve trusselen tobakksindustrien utgjør for en bærekraftig utvikling og helse. WHO ønsker også å fremme tiltak som regjeringer og offentligheten bør ta for å konfrontere tobakksindustrien, inkludert strengere regulering av markedsføring, promotere standardisert innpakning, økte avgifter og krav om røykfrie arbeidsplasser.

Les mer om markeringen på www.who.int
 

Tannhelsetjenesten spiller en viktig rolle i anti-tobakksarbeidet

Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis, og er er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakksbruk har også en rekke negative effekter på munnhelsen. Det er derfor naturlig at tannhelsetjenesten tar en aktiv rolle i folkeopplysningsarbeidet for å hjelpe pasienter til røykeslutt og forhindre at unge begynner å røyke og snuse. NTF har et tydelig standpunkt om å være en sentral aktør i antitobakksarbeidet, og oppfordrer alle medlemmer om å støtte dette arbeidet. Les mer om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk.
 

Hjelp til å stumpe røyken?

Mer informasjon finner du også på helsedirektoratet.no

Publisert: 31.05.2017