Søk

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Temaet for årets markering er standardiserte tobakkspakninger. WHO lanserer dagen fra Oslo, med prominente gjester og nyheter om temaet.

Verdens tobakksfrie dag

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. I år lanserer Verdens Helseorganisasjon (WHO) dagen fra Oslo med et lukket arrangement sammen med Helsedepartementet og Kreftforeningen. Temaet for årets markering er standardisert innpakning. Representanter fra Storbritannia og Australia vil fortelle om sine erfaringer med å innføre standardisert innpakning, mens Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil fortelle om regjeringens planer for innføring av ordningen i Norge. TNS Gallup sitt ferske helsepolitiske barometer viste at hele 70% av befolkningen ønsker et tobakksfritt samfunn innen 2025, og innføring av standardisert innpakning på tobakksvarer vil være et viktig tiltak for å lykkes med dette.
 

Standardisert innpakning

Foto: Ravneberg, Helsedirektoratet


Forslaget om standardisert innpakning ble lansert av Helseminister Høie i februar 2015. (Se tidligere nyhetssak på tannlegeforeningen.no). I anledning dagen hadde Høie den store glede å bekrefte at lovforslaget skal legges frem for Stortinget allerede i juni 2016. Forskningen viser tydelig at de fleste som begynner med tobakk er mindreårige, og at tobakkspakkens utseende er en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper. Ved å fjerne attraktiv design og logoer, og gi pakningene en mørkegrønn farge og lik utforming vil produktene bli mindre fristende og skal forhindre at barn og unge begynner med tobakk.

Norge er et blant flere europeiske land som jobber for å standardisere innpakning. Tiltaket er allerede innført i Australia med gode erfaringer, og også Storbritannia, Frankrike og Irland har vedtatt å innføre ordningen.
 

Tobakksindustrien tapte i EU domstolen

I april godkjente EU-domstolen EUs reviderte tobakksdirektiv. Dommen sier i klartekst at medlemsstatene i EU, og dermed også Norge som EØS-medlem, kan innføre strengere regler nasjonalt når det gjelder e-sigaretter, standardisering av tobakkspakker og smakstilsetninger i tobakksprodukter. Dette innebærer blant annet at mentolsigaretter skal forbys, samt innføring av strengere regelverk for elektroniske sigaretter og større advarsler på pakkene. De nye reglene trer i kraft 20. mai 2020.
 

Norge – et foregangsland?

Norge har en lang tradisjon for å bruke sterke virkemidler for å få ned tobakksbruken. Vi var det første landet i verden som tiltrådte Verdens helseorganisasjons tobakkskonvensjon, hvor nå 180 land er med. Så kom røykeloven i 1988, og i over ti år har det vært røykfritt på serveringsstedene. De siste årene har tobakkspakkene vært skjult i butikkene, og vi har innført snus- og røykfri skoletid. Innpakning av tobakksvarer er en av de siste formene for tobakksreklame i Norge.
 

Tannhelsetjenesten spiller en viktig rolle i anti-tobakksarbeidet

Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis, og er er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakksbruk har også en rekke negative effekter på munnhelsen. Det er derfor naturlig at tannhelsetjenesten tar en aktiv rolle i folkeopplysningsarbeidet for å hjelpe pasienter til røykeslutt og forhindre at unge begynner å røyke og snuse. NTF har et tydelig standpunkt om å være en sentral aktør i antitobakksarbeidet, og oppfordrer alle medlemmer om å støtte dette arbeidet. Les mer om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk
 

Hjelp til å stumpe røyken?
Se www.slutta.no eller www.facebook.com/slutta.no
Mer informasjon finner du også på helsedirektoratet.no             

Publisert: 31.05.2016