Søk

Verdens diabetesdag - om sammenhengen mellom periodontitt og diabetes

I forbindelse med verdens diabetesdag 14. november lanserte European Federation of Periodontology (EFP) et nytt Perio & Diabetes prosjekt, inkludert en fin animasjonsfilm om sammenhengen mellom de to sykdommene.

Les mer om prosjektet på www.efp.org

Målet med prosjektet er å fremme bevissthet om sammenhengen mellom periodontale sykdommer og diabetes, og forklare at de to sykdommene kan bekjempes sammen.

Periodontale sykdommer og diabetes er begge kroniske sykdommer som øker i forekomst når folk blir eldre. Om lag 80% av befolkningen over 35 år lider av en slags tannkjøttproblem, og ca 7% av befolkningen lider av diabetes, men i mange tilfeller går dette udiagnostisert.*

* tall og illustrasjoner hentet fra www.efp.org

NTF har tidligere hatt fokurs på denne sammenhengen, bl.a. gjennom Munnhelsedagen i 2015, da det ble utviklet en del informasjonsmateriell om diabetes og munnhelse. Nedlastbare pdf'er av dette materiellet finnes på www.tannlegeforeningen.no/folkehelse

Om European Federation of Periodontology

EFP er en sammenslutning av 29 medlemsorganisasjoner for tannleger som spesialiserer seg på periodontikk i hele Europa.

Les mer på www.efp.org

perio diabetes 2


Publisert: 15.11.2018