Søk

Velkommen til Tannvernseminaret 2017!

Tema for årets seminar er "Sosiale ulikhet i helse - tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet". Seminaret holdes 7. mars på KS Arena ved Nationaltheatret.

Norsk Tannverns hensikt ved årets seminar er å bidra til å få enda bedre helse ved å inkludere mennesker som har store sammensatte problemer – fra små barn til de noe eldre i kommunale tjenester eller institusjoner innen rus og psykiatri. Seminaret skal bidra med et kompetanseløft for å øke forståelsen for at tannhelsepersonell har en nøkkelposisjon i samarbeid med annet omsorgspersonell, og bedre muligheten for differensiert behandling og på den måten utjevne helseforskjellene.

Målgruppe: Tannhelsepersonell, helsesøstre, ansatte i barneverntjenester, rus- og psykiatritjenester og andre aktører i folkehelsearbeidet.
Sted: KS Arena Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Tid: Tirsdag 7. mars 2017, kl. 0830 – 1645
Deltakeravgift: Kr. 2500,-. Personlige medlemmer kr. 2250,-
Påmeldingsfrist: 1. februar 2017. Begrenset plass – først til mølla…

Kurset teller 7 timer i NTFs etterutdanningssystem

Klikk her for å melde på en enkelt deltaker

Klikk her for å melde på en gruppe deltakere


Program

Klikk her for å laste ned full program for Tannvernseminaret 2017 (pdf)

 • Registrering og velkommen
   
 • Norsk tannhelsepolitikk – en suksess eller et forsømt område?
  Medlem av Storingets helse- og omsorgskomité, Ruth Grung (A)
   
 • Redusert ulikhet i tannhelse – TannBarn
  Tannpleier og prosjektleder i Buskerud Eline Juel Bjørkevik
   
 • Den tabubelagte samtalen
  Helsesøster i Oslo, Solveig Ude
   
 • Hvor gode er vi egentlig? – Tannhelse + barnevern = sant?
  Folkehelserådgiver i Hedmark, Hilde Søberg
   
 • Vold mot barn – Dere er viktigere enn dere tror!
  Etterforskningsleder/fagspesialist vold mot barn Kåre Svang, Kripos
   
 • «Frykt skaper mye rot!»
  Opplæringskonsulent i Stiftlsen Fossumkollektivet, Rune Sundt
   
 • ROP (Rus og Psykiatri) lidelser – kartlegging av rusmiddelmisbrukere – helhetlig behandling
  Professor Lars Lien, leder av Nasjonalt kompetansenter for ROP lidelser, Sykehuset Innlandet.
   
 • Resultater gjennom relasjoner
  Foredragsholder og forfatter, Hanne Kristin Rohde
   
 • Avslutning
  v/ Norsk Tannverns styreleder Claes Torbjørn Næsheim


Om Norsk Tannvern:

Norsk Tannvern arbeider for god helse i befolkningen gjennom å bedre tannhelsen, i nært samarbeid med offentlig tannhelsetjeneste, Tannlegeforeningen, Tannpleierforeningen, lærestedene, industrien og helsemyndighetene. Norsk Tannvern tilbyr veiledning og materiell til bruk i forebyggende arbeid.

Les mer på www.tannvern.no

Publisert: 08.12.2016