Søk

Uten effektiv antibiotika får vi store problemer

Antibiotikaresistens er i ferd med å bli verdens største helsetrussel. På Arendalsuka diskuterer eksperter hvilke grep som er nødt til å tas for å snu utviklingen.

VI MÅ SNU: De siste årene har bruken av antibiotika økt i Norge og internasjonalt - og gitt stadig flere resistente bakterier. FOTO: colourbox.com

-Overforbruk har gjort at stadig mer antibiotika slutter å virke. Vi risikerer å stå uten effektive medisiner mot vanlige infeksjoner om kort tid, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Torsdag 18. august inviterer Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen og Legeforeningen til debatt under Arendalsuka om det økende problemet med antibiotikaresistens. Kjente politikere og sentrale fagpersoner vil redegjøre for trusselbildet – og diskuterer hva myndigheter, helsepersonell og befolkningen er nødt til å gjøre for å redusere forbruket nasjonalt og globalt.

-Det haster å få på plass tiltak. Forbruket må reduseres raskt både i helsevesenet og i landbruket. Uten effektiv antibiotika får vi store problemer, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen.

Alvorlige konsekvenser

Med multiresistente bakterier vil en urinveisinfeksjon potensielt være dødelig, og mange kompliserte kirurgiske inngrep kan ikke gjennomføres uten tilgang på antibiotika i etterkant.

-Helsepersonell må lære mer om riktig forskrivning og folk flest trenger mer kunnskap om konsekvensene av å etterspørre antibiotika for ufarlige infeksjoner. Vi vet også at det finnes en risiko for resistens i land hvor mange nordmenn velger å få utført medisinsk behandling, sier Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen.

Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen, statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet (Frp) og representanter fra fagmiljøene deltar i debatten, som ledes av Anne Grosvold.

Norge er et foregangsland på mange områder i kampen mot antibiotikaresistens, men også vi har en lang vei å gå. I januar i år la helseminister Bent Høie frem en handlingsplan mot resistens, med et mål om å redusere bruken av antibiotika i Norge med 30 prosent innen 2020. Presidentene ønsker seg enda mer ambisiøse mål:

-Det er nødt til å settes av mer penger for å nå målene, og Norge bør ta en ledende rolle internasjonalt i resistenskampen. Vi reiser stadig mer og vi importerer dyr og mat – så resistensproblemer i andre land kan spre seg raskt til Norge.

Solsiden Brasserie ved Pollen i Arendal, torsdag 18. august kl. 16-18.00. Arrangementet er åpent for alle.

Publisert: 17.08.2016