Søk

Tverrfaglig europeisk samarbeid mot antibiotikaresistens

Den europeiske tannlegeforeningen, legeforeningen og veterinærforeningen har sluttet seg til en europeisk "One health" handlingsplan mot antibiotikareistens.

Foreningene (Standing Committee of European Doctors (CPME), Council of the European Dentists (CED) og Federation of Veterinarians of Europe (FVE)), sendte 4. juli ut en felles pressemelding for å vise sin støtte til den nye handlingsplanen utgitt av EU-konvensjonen. I pressemeldingen skriver de "Det er ekstra gledelig at planen anerkjenner at humanhelse, dyrehelse og miljø er sammenkoblet, og at det settes fokus på viktigheten av "One Health" -tilnærming i de foreslåtte tiltakene".

Klikk her for å lese pressemeldingen (på engelsk)

NTF har sammen med de nasjonale profesjonsforeningene også tidligere lagt vekt på tverrfaglig samarbeid, bl.a. i pressemeldinger og ved å gå sammen for å invitere til debattmøte under fjorårets Arendalsuke.

Les tidligere saker "Antibiotikaresistens på agendaen" og "Uten effektiv antibiotika får vi store problemer"

Vår tids største helseutfordring

Antimikrobiell resistens er en av de store utfordringene vi står overfor i vår globaliserte verden, og er blitt omtalt som "helsefagets klimakrise". Bevisstgjøring og kompetanseheving står sentralt i kampen mot reistens, og for å lykkes kreves det at alle aktører, og spesielt helsepersonell, innser at vi har et felles og internasjonalt ansvar. Blant tiltakene som foreslås i handlingsplanen er innføring av overvåkingssystemer for å sammenlikne data og dele "best practices".

Dr Marco Landi, president i CED, sier: "CED anerkjenner at det vil være et stort tap hvis antibiotika ikke lenger vil kunne brukes i behandling av infeksjoner. Det er derfor viktig med hensyn til både folkehelsen og den orale helsen at tannleger bare foreskriver antibiotika når de er nødvendige og hensiktsmessige, og at de bidrar til å gi pasientene forståelse for at antibiotika ikke kurerer tannpine".

Handlingsplan med 3 hovedmomenter

Den nye europeiske handlingsplanen mot antibiotikaresistens er strukturert rundt 3 hovedmomenter:

1) Å gjøre EU til en foregangsregion
CPME, CED og FVE mener at EU kan være en region som viser vei og oppfordrer EU-kommisjonen til å fokusere på å bistå land som står overfor større vanskeligheter med å administrere antimikrobiell resistens. Deling av erfaring, beste praksis og tildeling av nødvendige ressurser for å dekke spesielle behov, bør sikres for alle medlemsstatene. Overvåkningssystemer bør styrkes ved å forbedre datainnsamlingen.

2) Økt fokus på forskning, utvikling og innovasjon
CPME, CED og FVE oppfordrer til at raskere, billigere og mer pålitelige diagnostiske tester blir tilgjengelige for leger, tannleger og veterinærer. Refusjonsordninger bør tilrettelegge for bruk av hensiktsmessige diagnostiske tester før det kan foreskrives antibiotika.

3) Utforme en global agenda for resistensarbeid
CPME, CED og FVE krever at EU viser sterkt lederskap på globalt nivå. EU bør intensivere samarbeidet med andre verdensdeler ved å dele data og analyse av resistens og antibiotikaforbruk, samt oppfordre til tilsvarende datainnsamling i andre deler av verden. Europa er alene om å ha en omfattende og gjennomsiktig analyse, slik som i rapporten Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis (JIACRA). Europa bør være et eksempel som andre deler av verden kan følge.

Publisert: 06.07.2017