Søk

Tobakksindustrien saksøker staten - trenering av politisk vedtak

Mandag 25. september startet rettssaken mellom Swedish Match og Staten. Kreftforeningen mener det er en del av et taktisk spill for å trenere vedtaket om innføring av standardisert tobakkspakker.

De nye reglene om standardiserte røykpakker og snusbokser tredde i kraft 1. juli i år. Reglene innebærer at tobakkspakningene får lik farge og utforming, noe som er en stor seier for alle som driver antitobakksarbeid. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er nemlig å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus. Ikke overraskende har tobakksindustrien motarbeidet vedtaket. Kreftforeningen har erklært å tre inn i rettssaken som partshjelp til støtte for staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, og NTF støtter Kreftforeningens partsinnlegg.

- Fra den dagen det ble kjent at regjeringen ønsket «gursegrønne» kjedelige tobakkspakker, har tobakksindustrien gjort alt den kan for holde snus utenfor. Men de vant aldri frem hos politikerne. At de nå går rettens vei, er helt som forventet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel i en pressemelding sendt ut av foreningen i går.

Les mer om introdusering av standardiserte tobakkspakninger i nyhetsartikkel fra mai 2017

Flere år med rettssaker

Hvert år starter over 10.000 unge med snus i Norge. Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser. Erfaringene fra andre land som har innført reklamefrie tobakkspakninger er at langt færre starter med tobakk. Men også i andre land har tobakksindustrien forsøkt å trenere prosessene via lange, ressurskrevende rettsrunder, gjerne over flere år. - De ønsker å skape usikkerhet og vinne tid slik at de fortsatt kan ha markedsandeler og tjene penger på at nye unge blir avhengig så lenge som mulig, sier Ryel.


NTFs antitobakksarbeid

Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges, og dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis. Snusing og røyking har stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for periodontitt, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. NTF støtter derfor Kreftforeningens partsinnlegg i rettsaken, og har støttet innføringen av standardisert innpakning hele veien. Les NTFs høringssvar om forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger

- Tobakksinnpakningene spiller på image og følelser, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum. - Innpakningene, spesielt for snus, er blitt tobakksindustriens siste reklamemulighet ved hjelp av form, farge og layout. Det kommer tydelig frem fra layouten om snuspakken er ment å være sportslig, tøff, luksuriøs eller feminin. Det appellerer til ungdommen og brukes i identitetsbyggingen. Dette håper vi nå at det blir en slutt på, sier Steinum.

Standardisert-innpakning-tobakk-Foto-Rebecca-Ravneberg

Forskning og kunnskapsoppsummeringer

Publisert: 26.09.2017