Søk

Svikt og svik - ny rapport fra Barnevoldsutvalget

Barnevoldsutvalget har utgitt en ny rapport / NOU "Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt" - en viktig rapport hvor også NTF og tannhelsetjenesten har vært involvert.

Utvalgets oppgave har vært å gå gjennom saker, og avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har blitt sviktet i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Etter brede søk valgte utvalget ut 20 saker som de gjennomgikk. I 12 av sakene var det mer enn ett barn involvert. Det anslås i rapporten at mellom 9.000 og 13.000 barn og unge under 18 år ble utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i 2015 eller tidligere år.

I en artikkel i Aftenposten 22. juni uttaler utvalgets leder, Ann-Kristin Olsen, at i de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det skjedd svikt. "Det offentlige har hatt nok av indikasjoner på at noe var galt og burde ha grepet inn tidligere" uttaler Olsen til Aftenposten.

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn har svært alvorlige konsekvenser. Det fører til store tap og belastninger, fysisk og psykisk, det er en stor trussel mot folkehelsen og det påfører samfunnet store økonomiske tap.

Utvalget fant mange ulike former for svikt i sakene de studerte. Oppsummert uttaler de at mange kunne sett og gjort noe. Ofte hadde man ikke gjennomført samtaler med barnet, og de ulike tjenestene rundt barnet samarbeidet ikke godt nok. Saker ble ikke undersøkt godt nok og melde- og avvergeplikten ble ikke overholdt. Utvalget påpeker at de fant at sakene var dårlig dokumenterte, og at tjenestene brukte alt for lang tid på sakene.

Utvalget kommer med rundt 60 anbefalinger i sin rapport. Det viktigste er at det må handles, og det må handles nå! De kommer også med innspill rundt kunnskap og kompetanse på området samt andre konkrete tiltak på ulike områder for eksempel når det gjelder gjennomgang av ulike lovverk.

Rapporten ble overlevert i dag, torsdag 22. juni til Barne- og Likestillingsdepartementet under en pressekonferanse.

Klikk på videoen under for å se overrekkelsen:

Om barnevoldsutvalget

Utvalget ble oppnevnt i november 2015 og ledet av Ann-Kristin Olsen. NTF har også vært invitert til møte med utvalget, for å diskutere utfordringer for tannhelsetjenesten i arbeidet med å oppdage og melde fra om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn (les nettnyhet om møtet fra april 2016)


Les mer om utvalget på www.regjeringen.no

Publisert: 22.07.2017