Søk

Snusing kan øke risikoen for hjertekarsykdom minst like mye som røyking

Funn fra den store befolkningsstudien fra Nord-Trøndelag, HUNT3, beviser at snus ikke lenger kan anses som et trygt alternativ til tobakksrøyking.

I studien målte forskerne blodårefunksjonen, et mål for risiko for hjerte- og karsykdom. Dette ble gjort på over 1500 friske menn fra Nord-Trøndelag. Snusbrukerne i denne studien var yngre enn tobakkrøykerne. Likevel kom snusbrukernes blodårefunksjon dårligst ut av alle gruppene. Blodårenes negative reaksjon på snusen kan på lengre sikt føre til fatale hjerte- og hjerneinfarkt.

For mer informasjon se forskning.notv2.no eller se videoen under (fra forskning.no)

Publisert: 12.09.2016