Søk

Støtt Verdens Diabetesdag 14. november

Diabetes er en av vår tids største epidemier, og i dag har 371 millioner mennesker i verden diabetes. Den 14. november hvert år settes diabetes på dagsorden under Verdens Diabetesdag. Årets tema er kosthold.

Diabetes og munnhelse

Diabetes og munnhelse er tett knyttet sammen, og tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium. Det er anslått at ca 350.000 nordmenn har diabates - og rundt halvparten av dem vet ikke om det. Konsekvensene av ubehandlet diabetes kan være svært alvorlige. Ved å oppfordre pasienter i risikogruppene til å oppsøke lege og ta en diabetestest kan våre medlemmer hjelpe flere pasienter til en diagnose, riktig behandling og informasjon.

Støtt opp om Verdens Diabetesdag ved å spre informasjon om temaet!

På sikt jobber også NTF for at munnhygiene skal få et tydeligere fokus ved diagnostisering; både i retningslinjene fra myndighetene, i rådene fra fastlegen og i kursene Diabetesforbundet tilbyr sine medlemmer.

Les mer om Diabetes og munnhelse
 

Konsert for diabetes

I forbindelse med Verdens Diabetesdag arrangerer Diabetesforbundet en konsert til støtte for ungdomsarbeid i Zambia.

Tid: 14. nov kl. 14:30 - 16:00
Sted: Kultukirken Jakob, Oslo

Les mer om konserten her
 

  

Publisert: 05.11.2015