Søk

Slag og munnhelse - Verdens Munnhelsedag 2018

20. mars markerer vi Verdens munnhelsedag. I år er fokuset på oppfølgingen av munnhelse hos slagpasienter. Markeringen skjer i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede (LFS).

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge, inkludert stadig flere yngre. Som en følge av økning i andelen eldre antar Landsforeningen for slagrammede at antall slag i Norge trolig vil øke med 50% i de neste 20 år. Det er altså mange, mange tusen som sliter med senskader etter slag – noe blant annet går hardt utover munnhelsen og livskvaliteten.

Slag og munnhelse

Mange slagrammede opplever nedsatt førlighet og/eller lammelser i ansikt munn og/eller tunge som en konsekvens av slaget. Mange slagrammede har i tillegg et høyt forbruk av medikamenter som kan gi munntørrhet. Munntørrhet og nedsatt munnhelse kan gjøre det vanskelig å spise, svelge, snakke og fungere sosialt, og kan bety en kraftig reduksjon av livskvaliteten. Men til tross for at rundt en tredjedel av slagrammede sier at de opplever redusert munnhelse etter slaget får denne pasientgruppen verken god nok informasjon om forebygging eller en tilrettelagt behandling for disse problemene.

Hjelp oss med å spre budskapet!

Sammen med LFS setter vi nå dette temaet på agendaen i forbindelse med årets Munnhelsedag 20. mars. Vi setter pris på all hjelp til å øke oppmerksomheten rundt markeringen på sosiale medier og på klinikken.

Slik foregår markeringen:

  • Informasjonsstands over hele landet i regi av LFS sine lokallag
  • Kontakt med lokalmedia gjennom NTFs lokalforeninger
  • Online foredrag av Lene Hove UiO publiseres på NTFs nettsider
Mer informasjon om markeringen av årets munnhelsedag ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider under Fag og profesjon / Folkehelse

Camilla_crop

"Slagrammede opplever ofte at nedsatt oral funksjon og medikamentbruk går hardt utover munnhelsen. Tannlegene må i mye større grad inkluderes for å sikre god oppfølging, samt bidra med informasjon slik at man kan forebygge problemene."
Camilla Hansen Steinum, president NTF


Roger Amundsen 4


"Det er veldig viktig at det nå settes fokus på munnhelse, da mange slagrammede får store problemer med tenner og munntørrhet etter slaget. Dette handler om mer enn bare munnen – det handler om livskvaliteten!"
Roger Amundsen, leder LFS


Publisert: 13.03.2018