Søk

Seier til staten i rettssaken mot snusprodusenten Swedish Match

Snusprodusenten tapte søksmålet mot staten da Oslo byfogdembete slo fast at den nye loven om standardiserte tobakkspakninger på snus er et lovlig tiltak etter EØS-retten.

1. juli i år ble det innført en lovendring om at alle tobakks- og snusprodukter må ha en nøytral innpakning, men tobakksprodusentene saksøkte staten for å kreve å få endret slik at lovforslaget ikke skulle gjelde snusprodukter. Les tidligere nyhetssak "Tobakksindustrien saksøker staten"

Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser.

- Tobakksinnpakningene spiller på image og følelser, sa NTFs president Camilla Hansen Steinum i forbindelse med oppstarten av rettssaken - Innpakningene, spesielt for snus, er blitt tobakksindustriens siste reklamemulighet ved hjelp av form, farge og layout. Det kommer tydelig frem fra layouten om snuspakken er ment å være sportslig, tøff, luksuriøs eller feminin. Det appellerer til ungdommen og brukes i identitetsbyggingen. Dette håper vi nå at det blir en slutt på, sa Steinum i september.

NTFs president fornøyd med vedtaket

Nyheten om at Staten vant søksmålet ble tatt veldig godt i mot. - Dette må anses som en seier for alle som jobber med antitobakksarbeid. Dermed er dette også en seier for alle tannleger, sa en meget glad president.

Tobakksindustrien har gjennom hele den politiske prosessen som ledet opp til lovendringen forsøkt å holde snuspakningen utenfor, men nådde ikke gjennom til politikerne. At tobakksindustrien gikk rettens vei for å stanse lovendringen kom ikke som en overraskelse, da de har gjort det samme i både Australia, Frankrike og Storbritannia – og tapt alle steder.

- Tobakksindustrien ønsker å skape usikkerhet og vinne tid slik at de fortsatt kan ha markedsandeler og tjene penger på at nye unge blir avhengig så lenge som mulig, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel i en pressemelding sendt ut av foreningen ved rettssakens oppstart i september. Klikk her for å lese pressemeldingen

Et lovlig, anbefalt og effektivt tiltak

Staten fikk blant annet medhold i at snusbruk innebærer helserisiko og at tiltaket vil bidra til å beskytte folkehelsen, særlig for barn og unge. Retten slo også fast at standardiserte tobakkspakninger er et anerkjent tiltak, anbefalt internasjonalt og at forskning viser at tiltaket har effekt.

De nye reglene for standardiserte tobakksinnpakning gjelder fra 1. juli 2017. Alle sigarett- og snuspakninger skal ha samme farge og utforming. Tobakksindustrien er gitt ett års overgangsperiode til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene. Fra 1. juli 2018 skal alle pakkene være standardiserte.

Les mer på www.regjeringen.no

Publisert: 07.11.2017