Søk

Periodontist valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum

God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid, og som en del av satsingen på munnhelse ønsket Diabetesforbundet en tannlege inn i styret. Spesialist i periodonti, Kristin Kolltveit, er valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum.

Kristin Kolltveit har jobbet mye med diabetes og munnhelse og ble spilt inn som kandidat for tannlegestanden. Hun ble valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum av generalforsamlingen i tilknytning til arrangementet 26. - 27. april. 
 

Om styret i Nasjonalt Diabetesforum

Styret i Nasjonalt Diabetesforum består av ulike fagpersonell fra helsesektoren; allmennleger og spesialister, sykepleiere, farmasøyt, helsesekretær, bioingeniør, hjelpepleier, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fotterapeut - og nå også en tannlege.
 
Styret i Nasjonalt Diabetesforum jobber med å formidle kunnskap og øke kompetansen blant helsepersonell. Strategier og mål for dette legges i en handlingsplan for 2 år av gangen. 
 

Diabetes og munnhelse

Diabetes og munnhelse er tett knyttet sammen, og tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium.
 
I forbindelse med Verdens munnhelsedag 2015 dannet NTF og Diabetesforbundet felles front i kampen mot diabetes, og utviklet en del informasjonsmateriell. 
 

Publisert: 13.05.2017