Søk

Oppdaterte tobakkstall fra folkehelserapporten

Antall røykere fortsetter å gå ned i den norske befolkningen, samtidig som snusbruken fortsetter å stige. Snusing er nå den vanligste formen for tobakksbruk blant de yngre, viser de oppdatert tobakkstallene i Folkehelseinstituttet (FHI) sin folkehelserapport.

Andelen som røyker daglig går stadig nedover, mens andelen som snuser går derimot opp. Trenden er spesielt tydelig blant unge - i aldersgruppen 16-24 år er det nå kun 5% som røyker daglig, men ca 20% snuser daglig. I aldersgruppene over 45 år er det fremdeles vanligere å røyke enn å snuse, særlig blant kvinner.

figur1a_menn figur1b_kvinner

Illustrasjoner hentet fra FHIs folkehelserapport

Klikk her for mer informasjon om tallene for tobakksbruk i folkehelserapporten

Andre hovedfunn i rapporten:

  • I den voksne befolkningen bruker cirka 30 prosent tobakk, enten som røyk eller snus.
  • Røyking er like vanlig blant kvinner som blant menn.
  • Sidan 2000 har snusbruken økt drastisk. I aldersgruppen 16-24 år brukte 1 av 4 snus i 2016.
  • Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller. Både for røyking og snus er tobakksbruken lavest i gruppen med lang utdanning.
  • Det har vært en stor nedgang i røyking blant gravide. Vi har ikke informasjon om bruken av snus i denne gruppen.
  • Årlig dør 6000 av røyking.

Publisert: 10.07.2017