Søk

Nasjonal veileder for håndhygiene nå tilgjengelig i nedlastbar pdf

I februar 2017 publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny digital utgave av ny nasjonal veileder for håndhygiene. Nå finnes veilederen også som nedlastbar PDF-fil.

Det er gjort få endringer fra den preliminære utgaven, første gang utgitt i april 2016. Endringene består i hovedsak av språklige justeringer og oppdatering av referanser. Det er gjort noen mindre justeringer i anbefalinger om alkoholbasert hånddesinfeksjon, metoder for preoperativ håndhygiene og i kapittelet om bruk av hansker.

Elektronisk versjon samt nedlastbar PDF finnes på FHIs temaside om håndhygiene.

Publisert: 12.07.2017