Søk

Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai

Folkehelseinstituttet, kompetansesentrene for smittevern og kommunehelsetjenesten inviterer til å markere håndhygienens dag.

Bruk av hansker er årets tema. Det er produsert mye nytt materiell: plakater, brosjyrer, filmer, PowerPoint-presentasjoner, Quiz, smykkeposer, dropspakker med mere. Det er utformet materiell for tannhelsepersonell, øvrig helsepersonell og renholdspersonell i helseinstitusjoner. 
 
Informasjon om aktiviteter, tilgjengelig materiell, hjelpemidler og lenke for påmelding finnes som nyhetssak på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene.  
 
Frist for bestilling av trykt materiell er 17. mars. 
 
 
 
 
 
 
 

Publisert: 13.03.2017