Søk

Nasjonal markering av håndhygienedagen 5. mai 2019

Folkehelseinstituttet (og samarbeidspartnere) inviterer også i år til nasjonal markering og dugnad for bedre håndhygiene. FHI har utarbeidet informasjonsmateriell som kan brukes i markeringen - frist for bestilling er 1. april.

munnhygienedagen 2019_nyhetHåndhygienen er ett av våre viktigste tiltak i kampen mot helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens. Markering er en viktig del av det forebyggende arbeidet. De seneste årene har landets sykehus samt en stor andel kommuner, og et økende antall legekontor og tannlegekontor deltatt i markeringen. NTF håper tannhelsetjenesten ønsker å være med på markeringen!

Årets tema er "Hånddesinfeksjon – til rett tid og med riktig teknikk". Hovedbudskapet ved årets markering er at hånddesinfeksjon er ett av våre viktigste smitteverntiltak, men at det ikke er effektivt om man ikke gjør det riktig. For å sikre effektiv håndhygiene, slik at smittekjeden brytes, må man utføre håndhygiene til rett tid, med nok middel og rengjøre hele hånden.

Det er produsert mye nytt materiell: plakater, brosjyrer, filmer, quiz, Kahoot, smykkeposer, dropsesker, handlenett, kulepenner, t-skjorter med mere. Informasjon om aktiviteter, tilgjengelig materiell, hjelpemidler og lenke for påmelding finner du på www.fhi.no

Andre nyttige lenker:handhygiene_2017

Publisert: 22.03.2019