Søk

Nå introduseres standardiserte tobakkspakninger

Nye regler om standardiserte røykpakker og snusbokser trer i kraft 1. juli 2017. Det innebærer at tobakkspakningene får lik farge og utforming. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.

Standardisert utforming innebærer at det ikke lenger er tillatt med bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller andre former for designelementer. Emballasjen skal ha en bestemt farge (Pantone 448 C), og merkenavn skal være skrevet i en standardisert skrifttype. Dette vil gjøre tobakksvarer mindre attraktive. Emballasjens reklameeffekt begrenses og helseadvarslene blir mer synlige. Samtidig minimeres risikoen for at pakkedesign gir villedende inntrykk av helserisikoen ved bruk av produktet.

Studier viser at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende pakninger med logo/merkevaredesign (ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.
Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og spreke farger. Det vil være en overgangsperiode på ett år før alle produktene som selges i butikk må være standardiserte.
En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt. Folkehelseinstituttet har gått gjennom tilgjengelig forskning om standardisert innpakning av tobakk og kommer til samme konklusjon: «Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.»

Helsedirektoratet har laget en video med informasjon om standardisert innpakning:


Forskning og kunnskapsoppsummeringer

Publisert: 29.05.2017