Søk

Lørdag hele uka? - Helsedirektoratets sukkerkampanje

I oktober og november kjører Helsedirektoratet en nasjonal sukkerkampanje som en del av kostholdskommunikasjonen "Små grep, stor forskjell". Målgruppene er barn og unge mellom 9 og 13 år og foreldrene deres.

For mye sukkerTema for kampanjen er hovedkildene til sukker: brus, godteri og kaker, og at barn og unge får i seg for mye av dette. For mange kan detbli «lørdag hele uka».

For å nå bredest mulig har kampanjen tre hovedretninger:

1) Befolkningsrettet massekommunikasjon (digital massemediakampanje)

2) Samarbeid med fotballen og landslagsprofiler (tilstedeværelse på cuper, landslagskamper og i sosiale medier)

3) Samarbeid med forebyggende helsetjenester (kommunale frisklivssentraler, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten).

Helsedirektoratet oppfordrer frisklivssentraler og andre forebyggende helsetjenester, som helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten, til å bidra.

Under finner du presentasjoner og lenker til annet materiell som kan brukes i veiledning og informasjonsformidling.


Publisert: 27.09.2017