Søk

Krafttak mot kreft

2. mars er det "Kick off" for Kreftforeningens årlige aksjon Krafttak mot kreft. I år fokuserer kampanjen på hvordan det er å leve lenge med uhelbredelig kreft og senskadene kreftbehandlingen gir. Konsekvensene er store også for tann- og munnhelsen, noe som er et tema som løftes på markeringen av Verdens munnhelsedag 20. mars.

I år vil flere enn 32 500 personer i Norge få en kreftdiagnose, og 7 av 10 av de som får kreft overlever. Men mange lever også lenge med uhelbredelig kreft og mange år med livsforlengende behandling, ofte med plagsomme seneffekter. 100 % av munn- og halskreftrammede og 40 % av de med kreft i andre deler av kroppen opplever senskader og kroniske plager i munnhulen som en følge av kreftbehandlingen. Munntørrhet er en av de vanligste orale komplikasjonene for kreftpasienter, og rammer opptil 80% av visse pasientgrupper.
 
Pengene fra årets aksjon skal gå til mer forskning og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft. 
 


Munnhelsedagen  - 20. mars 2017

I år markerer NTF Verdens Munnhelsedag i samarbeid med Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og Det odontologiske fakultet ved UiO. Temaet for årets markering er kreft og munnhelse, og målet er å øke kompetansen i befolkningen og blant NTFs medlemmer om symptomer på munn- og halskreft slik at tannlegene kan bidra til en raskere diagnostisering, samt viktigheten av livslang oppfølging av munnhelsen for kreftpasienter.
 
 
 
Generalsekretær  i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og Atle Pettersen under Kick off arrangementet 2. mars , Foto: Kreftforeningen 

Publisert: 02.03.2017