Søk

#KeepAntibioticsWorking - Antibiotikadagen 2018

Antibiotikadagen arrangeres tradisjonen tro den 18. november for å belyse at ALLE har en rolle å spille for å sikre at disse viktige medisinene forblir effektive. #KeepAntibioticsWorking

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. I mange land er antibiotikaresistensen mer enn fordoblet de siste årene. Uten effektiv antibiotika står vi uten behandling for vanlige infeksjoner som urinveisinfeksjon og periodontitt, og mange kompliserte kirurgiske inngrep kan ikke gjennomføres uten tilgang på antibiotika i etterkant.

I år vil European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) publisere resultatene av en prevalensundersøkelse om helsepersonell-relaterte infeksjoner og antimikrobiell bruk på europeiske sykehus og i langtidspleie.

ECDC vil også lansere en undersøkelse om helsepersonellets kunnskaper om antibiotika og antibiotikaresistens.

Om antibiotikadagen

Banner_EAAD_470x330_0Den europeiske antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day #EAAD) er et årlig europeisk folkehelseinitiativ som finner sted 18. november. Målet er å øke bevisstheten om trusselen antibiotikaresistens utgjør for folkehelsen og spre informasjon om fornuftig bruk av antibiotika. Markeringen er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Som helsepersonell oppfordrer NTF medlemmene om å støtte opp om dagen. Vær gjerne aktiv på sosiale medier og husk å bruke emneknaggen #KeepAntibioticsWorking. Mer informasjon, referanser og kampanjemateriell for Antibiotikadagen finner du på ECDC's websider

Vi minner også på retningslinjene som er utviklet av Kompetansesenter for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten:


Hvordan spres antibiotikaresistens?


Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å bekjempe virkningen av én eller flere typer antibiotika. Mennesker og dyr blir ikke resistente mot antibiotikabehandling, men bakterier hos mennesker og dyr kan bli resistente. Denne infografikken forklarer hvordan antibiotikaresistens sprer seg innen dyreproduksjon, i samfunnet, i helseinstitusjoner og gjennom reiser.

Klikk her for å laste ned pdf med infografikk antibiotikaresistens

antibiotic-resistance-spread-NO

Publisert: 15.10.2018