Søk

Den store sluttedagen - 23. oktober

Mer enn 60 prosent av dem som røyker hver dag vurderer å slutte. Halvparten av dagligrøykerne er sikre på at de kan klare å slutte dersom de prøver, men det passer liksom aldri. Det er grunnen til at Helsedirektoratet har satt en dato for dem som vil gjøre et forsøk sammen - 23. oktober!

Nesten 80 prosent av dem som røyker hver dag har forsøkt å slutte én eller flere ganger. Tallene stammer fra en ny undersøkelse blant 500 røykere som Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober i år.

­– Det er vanlig å ha flere slutteforsøk bak seg for dem som lykkes i å bli røykfrie. En dag uten røyk kan uansett gjøre en forskjell. Du får erfaring du kan bruke videre, uavhengig om du klarer det, eller må gjøre et nytt forsøk senere. Hvert forsøk teller, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave på Helsedirektoratets nettsider.

Målet med Sluttedagen er å øke kunnskap om helserisiko ved røyking (lungekreft), motivere til røykeslutt, og øke kjennskap om bruken av hjelpemidlene på slutta.no.

Snakk om røyking og snusing med pasienten din
Det at helsepersonell snakker om tobakksreduksjon øker sjansen for at pasienten han/hun slutter. Her er noen hjelpeverktøy og nyttig informasjon du kan videreformidle til dine pasienter:

  • Last ned Slutta-appen for støtte og/eller finn råd fra andre på Facebook-siden Slutta – din røykeslutt.
  • Tips pasienten om sluttekurs på frisklivssentralen!
    Klikk her for en oversikt over landets frisklivsstentraler.
  • Det er vanlig å ha flere slutteforsøk bak seg før man blir røykfri. En dag uten røyk kan gjøre en forskjell, og gir erfaring man kan bruke videre, uansett om man blir røykfri nå, eller må gjøre et nytt forsøk senere.
  • 23. oktober kan bli den første av flere røykfrie dager. Klarer man 28 dager uten røyk, femdobles sjansen for å forbli røykfri.
Klikk her for å gå til Facebookarrangementet "Sluttedagen 2017"

Les mer om røykeslutt på www.helsenorge.no og/eller på www.helsedirektoratet.no


Tall om røyking:

røyk crop

  • I Norge røyker 12 prosent av befolkningen. I tillegg røyker rundt 9 prosent av og til. Til sammen utgjør dette i underkant av 1 million mennesker.
  • Gjennomsnittsalderen blant dagligrøykere har økt de siste ti årene, og ligger nå nærmere 50 år. Det er like mange kvinner som menn som røyker daglig.
  • Norge er så vidt vi vet, det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.
  • For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Siden den gang har det blitt 650 000 færre dagligrøykere, både fordi mange har sluttet å røyke og fordi langt færre begynner. Blant unge i alderen 16–24 år røyker kun 3 prosent daglig.

Publisert: 23.10.2017