Søk

For første gang er det flere som snuser enn som røyker i Norge

I fjor var det for første gang flere dagligsnusere enn dagligrøykere i Norge, viser helt ferske tall fra SSB. NTF er bekymret over at stadig flere unge snuser.

snus_jan_2018Tallene viser altså at 1 av 10 nordmenn røyker daglig, og det er de eldre som røyker mest (ca 15 % i alderen 45-74 år). For snusbruk er det er større forskjell mellom kjønnene, hvor menn snuser mest, og da spesielt i de yngre aldersgruppene. Mens nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, er det om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser.

Les mer om tallene på www.ssb.no

Ikke et sunt alternativ til røyking

- Det er gledelig å se at andelen dagligrøykere går ned, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

- Samtidig er det meget bekymringsfullt at det er en økning i den totale tobakksbruken i befolkningen. Det er viktig å påpeke at snus ikke kan anses som et trygt alternativ til tobakksrøyking. Snus har stor effekt på munnhelsen, og påvirker tenner og munnslimhinne på flere negative måter.

Ikke bare tenner og tannkjøtt som påvirkes

Det er ikke bare munnhulen som påvirkes av snusen. - Det høye nikotin-nivåene man får fra snus er svært helseskadelig. Vi vet blant annet at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Derfor er det bekymringsfult at stadig flere unge jenter snuser, sier presidenten. (Se mer info på www.helsedirektoratet.no)

Befolkningsstudien fra Nord-Trøndelag, HUNT3, viser også at snus gir en høyere risiko for hjerte- og karsykdom. Les mer her.

Tannlege har en unik rolle

Tannlegens rolle i forebyggingsarbeidet kan ikke undervurderes. - Vi har en unik posisjon når det gjelder oppfølging og påvirkning, spesielt av de yngre brukergruppene, sier presidenten.

- Vi ser disse pasientene på jevnlig basis, også før de begynner å snuse eller røyke. Det er derfor en viktig del av vårt profesjonelle ansvar å gi informasjon og veiledning om tobakkens negative effekter og tilby råd og hjelp til snus- og røykeslutt.

Publisert: 18.01.2018