Søk

Folkehelserapporten 2018

​Helsehelseinstituttet legger i dag frem Folkehelserapporten 2018 med statistikk over hvordan det står til med folkehelsa i Norge. Rapporten inkluderer datagrunnlag for dødelighet i befolkningen, og gir kunnskap om plager og sykdommer som gir helsetap.

illustrasjon_folkehelserapport2018Store sosiale forskjeller
Tallene viser at folkehelsa er i hovedsak god, og at vi lever stadig lenger. Forventet levealder var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i 2017. Dette er blant de høyeste i verden. Samtidig viser tallene en sosial skjevhet som er bekymringsfull. Mens helseforskjellene har jevnet seg ut i mange andre land i Europa, er det motsatte tilfellet for Norge. Statistikken viser store forskjeller mellom de med lav og høy utdanning, men også mellom de ulike fylkene, mellom kommunar og innenfor de største byene. Blant annet viser rapporten at de med lang utdanning lever lengre, har bedre helse, røyker mindre og er mindre overvektige enn de med kort utdanning.

Informasjon om dødlighet og sykdomsbyrde
De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og demens utgjør også en vesentlig del av sykdomsbyrden, og forekomsten av fedme hos voksne øker. Samtidig som levealderen øker blir det flere som lever lenge med en eller flere kroniske sykdommer, og legemiddelforbruket er høyt. Mellom 80 000 og 100 000 har demens. Mange av disse plagene og sykdommene har stor påvirkning på tannhelsen.

Utviklingen i kostholdet går i riktig retning

Når det gjelder utviklingen i kostholdet peker tallene i riktig retning, men vi har fremdeles en jobb å gjøre. Forbruket av brus med tilsatt sukker har gått klart ned fra 90 liter per person i 2000 til 54 liter i 2016. I perioden 2000 - 2016 ble innholdet av tilsatt sukker i kosten redusert fra 17 til 12 prosent av det totale energiinntaket. Dette er fremdeles høyere enn det anbefalte nivået på maksimalt 10 energiprosent. Samtidig er forbruket av godteri og andre sukkervarer er altfor høyt. I 2016 lå dette på 14,5 kg per person, noe som er mer enn en tredobling sammenliknet med forbruket i 1960 (4,6 kg).

folkehelserapporten-2018-forsideMer informasjon

Full versjon av rapporten er publisert digitalt på www.fhi.no, mens en kortvarsjon kan lastes ned i pdf format

Folkehelserapporten ble presentert av direktør Camilla Stoltenberg tirsdag morgen. Streaming av presentasjonen kan sees på www.fhi.no

Publisert: 15.05.2018