Søk

Fagseminar om snusbruk i svangerskap

Bruk av snus under graviditet utgjør en stor helserisiko, men kunnskapen om dette er ny og ikke så godt kjent. Helsedirektoratet inviterer derfor nå helsepersonell til fagseminar om snusbruk i svangerskapet.

Snusbruk blant unge kvinner har økt kraftig de siste årene, og i Norge er det nå 13 prosent av unge kvinner mellom 16 og 24 år som bruker snus daglig. Disse kvinnene kommer etter hvert i aldersgruppen som planlegger svangerskap.

Bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Det er sterke holdepunkter for at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Det er også indikasjoner på at snusing kan føre til svangerskapsforgiftning, leppe- og ganemisdannelser og øke risikoen for pustestopp i nyfødtperioden. Kunnskapen om helserisiko ved bruk av snus under graviditet er ny og ikke så godt kjent, og Helsdirektoratet ønsker en kompetansehevning blant helsepersonell som er i kontakt med gravide.

Tid: torsdag 26. mai kl 09.00 – 10.30

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, inngang Stensberggaten (den gamle kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet).
Det blir enkel servering.

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som er i kontakt med gravide, frivillige organisasjoner og andre med interesse for temaet.

Påmelding til Solveig.Egner@helsedir.no innen 23. mai

Les mer om røyking, snus og alkohol under gravidet på www.helsedirektoratet.no

Publisert: 09.05.2016