Søk

En av tre tannleger har unnlatt å sende inn bekymringsmelding

Tannleger sitter i en unik pososjon for å oppdage omsorgssvikt hos barn. En ny studie viser at så mange som én av tre tannleger har hatt mistanke om omsorgssvikt, men likevel unnlatt å melde til barnevernet.


Foto: Istock

Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til jevnlige kontroller, noe som gir dem en unik mulighet til å avdekke både omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Både Tannlegeforeningen og andre aktører innen tannhelse har hatt mye fokus på meldeplikten de senere årene. Temaet barn og omsorgssvikt også er blitt en del av utdannelsen til tannlegene og tannpleierne.

Opplysningsplikten går alltid foran taushetsplikten i barnevernssaker. Men det kan være utfordrende å vurdere hvor alvorlig problemet er, og nå viser det seg altså at så mye som en av tre tannleger har latt være å sende inn bekymringsmelding.

Tallene kommer fra en ny landsomfattende undersøkelse blant over 1500 tannleger og tannpleiere. Undersøkelsen er en del av doktorgradsavhandlingen til stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Universitetet i Bergen. Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om erfaringer med å samarbeide med barnevernet, om de har sendt melding eller ikke, og om hva slags rutiner de har.

- Jeg forstår at det kan være vanskelig å melde fra, men man kan ikke la være når man har plikt til å varsle om utsatte barn,sier Ingfrid Vaksdal Brattabø i en artikkel i Aftenposten. Les hele artikkelen i Aftenposten

Det er altså tydeligvis fremdeles en vei å gå for å øke kunnskapen om meldeplikt og bidra til bedre samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barnevernet.

I forbindelse med publiseringen av tallene ble Anne Rønneberg, klinikkleder på barneklinikken ved UiO intervjuet av NRK både på radio og TV

Ekstra hyggelig var det også å se at barneombudet på eget initiativ gikk ut og skrøt av tannlegenes innsats på dette feltet. Fagsjef fortelte P4 at  andre yrker som jobber med barn har mye å lære av tannhelsetjenesten, at tannlegene er best i klassen og flere bør følge etter! Les hele saken og hør klippet på P4.no

Det er altså både ting vi kan være fornøyde med, og ting vi må jobbe for å forbedre innen dette meget viktige temaet. Dette vil være høyt prioritert også i Tannlegeforeningens arbeid i årene fremover.

Publisert: 14.11.2016