Søk

Bli med og marker håndhygienedagen 5. mai!

Sammen med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjeneste, inviterer Folkehelseinstituttet også i år til en felles markering av håndhygienedagen.

håndhygienedagen 2018Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen.

Godt smittevern er, sammen med restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak. Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet.

Dette er målet med håndhygienedagen - en nasjonal dugnad for bedre håndhygiene.

bekjemp-antibiotikaresistens---husk-handhygiene-2018_side_1Materiell

Det er laget mye nytt materiell til årets markering, filmer, plakater, quiz med mer. I tillegg er fjorårets brosjyre om håndhygiene til renholdspersonell oversatt til ni språk.

To av plakatene som er nye i 2018 kan også lastes ned direkte:

Mer informasjon og matriell finner du på www.fhi.noPublisert: 23.03.2018