Søk

Antibiotikaresistens på agendaen

Tannlegeforeningen har inngått et samarbeid med Lege- og Veterinærforeningen for å løfte frem antibiotikaresistens i samfunndebatten. I dag ble temaet dekket av TV2 Nyhetskanalen ved et intervju med presidenten i Legeforeningen etterfulgt av debatt mellom Høie (H) og Micaelsen (Ap).

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, var tydelig i sitt budskap. Norge er i verdensklasse når det gjelder å bekjempe antibiotikaresistens, men det finnes områder hvor vi kan bli bedre. Det første målet som skal nås er en 30% reduksjon i antibiotikabruken innen 2020. For å lykkes med dette må vi innse at antibiotika skal brukes som siste utvei hvis man ikke blir frisk, og pasienter må godta at man kanskje må tåle at hosten sitter en uke eller to før man blir satt på antibiotika.

Hermansen påpekte også viktigheten av å tenke globalt og handle lokalt. Både forbrukere og politikere må innse at dette er et globalt problem, og at vi må bli flinkere til å ta forhåndsregler når vi er på reise, samt være bevisste i valg av matvarer og behandlingstilbud.

Politisk debatt

Intervjuet med Hermansen ble etterfulgt av en debatt mellom Helse- og omsorgsminster Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Michaelsen ga regjeringen kritikk for at tiltakene som settes i gang ikke er konkrete nok, og ikke står i stil til omfanget og alvoret problemet bakterietrusselen utgjør. Han etterlyste også en forpliktende, internasjonal handlingsplan lik klimaavtalen.

Høie på sin side mente at Norge har tatt flere internasjonale initiativ som bl.a. har ført til at antibiotikareistens nå står er satt opp som et eget tema på høynivåmøtet i FN i september. Han kunne også opplyse om at det skal rulles ut en publikumskampanje denne høsten for å lære opp befolkningen i fornuftig antibiotikabruk.

Se hele innslaget på TV2Nyhetskanalen via TV2Sumo (krever abonnement)

Torsdag 18. august arrangerer Tannlegeforeningen et debattmøte i Arendal sammen med Legeforeningen og Veterinærforeningen. Torgeir Micaelsen sitter i panelet sammen med landbruksminister Dale (Frp) og representanter fra fagmiljøene.

Møt opppå Solsiden torsdag kl. 16:00 for å få med deg resten av debatten! Les mer her

Publisert: 15.08.2016