Søk

Den europeiske antibiotikadagen, 18. november

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. Den europeiske antibiotikadagen markeres den 18.november i de fleste land i Europa.

Antibiotikaresistens er et alvorlig og stadig økende folkehelseproblem i Europa. I mange land er antibiotikaresistensen mer enn fordoblet de siste fem årene. Økende antibiotikaresistens truer effekten av antibiotika nå og i fremtiden.

Antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day #EAAD) er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Mer informasjon, referanser og kampanjemateriell for Antibiotikadagen finner du på ECDC's websider


Informasjonsmateriell og retningslinjer

NTF har utarbeidet et utfyllende informasjonsskriv om MRSA til tannhelsepersonell og et skriv med pasientinformasjon om MRSA (begge oppdatert mai 2016)

Vi minner også på retningslinjene som er utviklet av Kompetansesenter for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten:

Illustrasjon hentet fra ECDCs rapport "Antibiotics resistance - EU data 2015"
 

Viktigheten av god kommunikasjon

Pasientkommunikasjon står sentralt i kampen mot antibiotikaresistens. Medisinske råd fra profesjonelle helsepersonell påvirker pasientenes oppfatninger og holdningen til sin sykdom og opplevd behov for antibiotika.

Som helsepersonell oppfordrer NTF medlemmene om å støtte opp om dagen og bidra til å spre informasjon om fornuftig bruk av antibiotika. Vær gjerne aktiv på sosiale medier og husk å bruke emneknaggen #EAAD


ECDC har utviklet seks retningslinjer for ansvarlig bruk av antibiotika:

1. Antibiotika skal kun forskrives av en lege (eller tannlege) som har undersøkt deg

  • Forsøk aldri å kjøpe antibiotika uten resept.
  • Spar aldri antibiotika for senere bruk.
  • Bruk aldri antibiotika til overs fra tidligere behandlinger.
  • Del aldri antibiotika med andre mennesker. 

2. Antibiotika er ikke smertestillende, og kan ikke kurere alle sykdommer

  • Antibiotika er bare effektivt mot bakterielle infeksjoner og kurerer ikke infeksjoner forårsaket av virus slik som forkjølelse eller influensa.
  • Inntil 80% av lunge-, øre-, nese- halsplager/sykdommer man får om høsten/vinteren er av viral opprinnelse, og antibiotika har dermed ingen effekt på disse.

3. Feil bruk av antibiotika, for eksempel mot forkjølelse, er ikke bare uten effekt, men kan forårsake bivirkninger.

4. Ta deg tid til å bli bedre
De fleste av sykdommene man får om høsten/viteren vil kroppen klare å kurere selv i løpet av to uker så lenge kroppen får ro og hvile.
 
5. Spør om råd på apoteket
Apoteket kan gi deg råd om hvilke reseptfrie legemidler uten antibiotika som kan bidra til å lindre symptomer.
 
6. Hvis symptomene vedvarer, er det viktig at du oppsøker lege.
Ved alvorlige infeksjoner, slik som bakteriell lungebetennelse, vil legen forskrive antibiotika.
 

Illustrasjon: ECDC (Klikk her for å laste ned i pdf)

Publisert: 17.11.2016