Søk
Regjeringspartiene og KrF innstiller mot APs tannhelseforslag

Regjeringspartiene og KrF innstiller mot APs tannhelseforslag

/ 14.11.2018

Et flertall på Stortinget har innstilt mot Arbeiderpartiets forslag med tiltak om et bedre tannhelsetilbud til dem som trenger det mest. Forslaget inneholdt blant annet et forslag om å gjennomgå refusjonsordningen for stønad fra det offentlige.

​Akademikerne fornyer samarbeidsavtalen med Danske Bank

​Akademikerne fornyer samarbeidsavtalen med Danske Bank

/ 14.11.2018

Avtalen med Danske Bank er videreført for tre nye år, fra 1.1. 2019. NTF videreformidler med dette informasjon om bakgrunn for reforhandlingen av avtalen.

TSF Fellesseminar 2019

/ 06.11.2018

Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) har gleden av å ønske velkommen til Fellesseminar 2019 på Quality Hotel Expo på Fornebu 25. og 26. januar. Temaet for konferansen er: "Når ting går galt i klinikken".

Tannlegen kommer best ut i landsdekkende studie av pasientenes tilfredshet

/ 02.11.2018

​I en landsdekkende studie av nordmenns tilfredshet med helsetjenestene i Norge kommer tannlegen best ut.

Nora Sveaass tildelt Akademikerprisen 2018

/ 24.10.2018

Professor, psykolog og menneskerettighetsforkjemper Nora Sveaass mottok Akademikerprisen for sitt arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep.

Camilla Hansen Steinum gjenvalgt i Akademikernes styre

/ 24.10.2018

Onsdag 24. oktober valgte Akademikernes rådsmøte nytt styre i hovedorganisasjonen. NTFs president Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som styremedlem. Styreleder Kari Sollien fikk også fornyet tillit, og skal fortsette å lede foreningen de neste to årene.

NTF på høring om statsbudsjettet: Kuttene i trygdestønadene må reverseres

/ 18.10.2018

NTFs president var tydelig på at de foreslåtte kuttene i statsbudsjettet er usosiale og kun rammer de mest sårbare pasientene.

Kurskatalog vinter/vår 2019 er klar!

/ 18.10.2018

Etterutdanningskatalogen for vinter/vår 2019 er nå publisert og mange av kursene har åpnet for påmelding. Vi minner om at kurskatalogen KUN publiseres digitalt, og kommer altså ikke med oktober-nummeret av Tidende.

Flere nyheter