Søk

Norsk Tannvern

Norsk Tannvern er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1911 og har som mål å gi befolkningen kunnskap for å opprettholde god oral helse hele livet. Foreningen skal synliggjøre tannhelse som del av det totale helsebegrepet, og utvikler informasjon, veiledning og materiell om tannhelse.

banner norsk tannvernMateriellet brukes i første rekke tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pedagogisk personell og andre relevante folkehelseaktører, og kan bestilles i nettbutikken på www.tannvern.no. Foreningen gir også ut bladet Munnpleien to ganger i året.

For mer informasjon, kontakt Norsk Tannvern på tel 22 11 34 40 eller e-post tannvern@tannvern.no

www.tannvern.no