Søk

Instruks for redaksjonskomiteen

Vedtatt av representantskapet 2013

 

  • Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Redaksjonskomiteen skal avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i representantskapsperioden.
     
  • Redaksjonskomiteen består av tre valgte medlemmer. For disse velges to varamedlemmer. Minst ett av medlemmene og ett av varamedlemmene bør være knyttet til ett av de odontologiske undervisningssteder. Komiteen velger selv sin leder blant de valgte medlemmer.
     
  • Møter holdes når ansvarlig redaktør, lederen eller to av de øvrige komitémedlemmer finner det påkrevet. Det føres protokoll over møtene. Generalsekretæren eller den denne bemyndiger, bør delta i redaksjonskomiteens møter.
     
  • Redaksjonskomiteen skal føre tilsyn med NTFs Tidende og i samråd med ansvarlig redaktør trekke opp retningslinjer for tidsskriftets virksomhet. Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende redaktør skal redaksjonskomiteen uttale seg.


Kontaktinformasjon redaksjonskomiteen NTFs Tidende