Søk

SAN - Spekter

Den norske tannlegeforeningen er tilsluttet Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN). SAN er forhandlingspart overfor Arbeidsgiverforeningen Spekter. Forhandlingssammenslutningen SAN består av 13 medlemsorganisasjoner. SAN representerer de aller fleste ansatte med høyere utdanning i Spekter-området (ikke helseforetakene). SAN omfatter utdanningsgruppene med minimum 3-årig høgskoleutdanning. Til sammen representerer SAN om lag 10 000 medlemmer i tariffområdet. NTFs medlemmer i tariffområdet er ansatt ved Studentsamskipnaden i Oslo.

Forhandlingssammenslutningen møter Spekter til sentrale overenskomstforhandlinger. Lønnsdannelsen for medlemmer tilsluttet SAN foregår i sin helhet gjennom lokale forhandlinger. I de lokale forhandlingene, skal det i den enkelte virksomhet i utgangspunktet foretas individuelle lønnsvurderinger basert på arbeids- og ansvarsområde samt den enkeltes jobbutførelse og anvendt kompetanse. Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene skal drøftes mellom de lokale parter.