Søk

Instruks for ordfører

1.

Ordføreren er representantskapets fremste tillitsvalgte og mottar alle henvendelser til representantskapet. Han er ansvarlig for at sakene behandles etter NTFs vedtekter og i samsvar med vanlige regler for god møteskikk.

 

2.

Ordføreren er ansvarlig for at det velges valgkomité, og han oppfordrer i god tid gjennom NTFs Tidende lokalavdelinger og enkeltmedlemmer til å sende ham forslag på medlemmer til valgkomiteen.

 

3.

Ordføreren skal holdes informert om hovedstyrets arbeid. Han skal vurdere og gi råd om i hvilken utstrekning orientering bør gis representantskapets medlemmer.

 

4.

Ordføreren bør delta i hovedstyrets forhandlinger om innstillinger til representantskapet og skal gjøres kjent med hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis. Han kan be om opplysninger fra utvalg og styrer, fra hvem beretning eller innstilling skal forelegges for representantskapet.

  

5.

Ordføreren mottar revisors og desisjonsutvalgets beretning i god tid før representantskapsmøtet.

 

6.

Ordfører og varaordfører kan ikke i sin funksjonstid være medlem av hovedstyret.

 

7.

Varaordføreren assisterer ordføreren i hans arbeid og trer ved forfall inn i hans sted.