Søk

Ansatte i sekretariatet

Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post.

Sentralbordet
Tlf: 22 54 74 00


Generalsekretær
Morten Harry Rolstad
Mob: 95 77 75 49
e-post: morten.rolstad(at)tannlegeforeningen.no

Organisasjonssjef
Thomas Eide Holmen
Mob: 47 48 87 63
e-post: teh(at)tannlegeforeningen.no

Seniorrådgiver
Wenche Stavik

Mob: 40 41 30 67
e-post: wenche.stavik(at)tannlegeforeningen.no

Advokat (20% stilling)
Elisabeth Scarpello
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no


Fag og kommunikasjon

Avdelingsleder
Thomas Eide Holmen

Mob: 47 48 87 63
e-post: teh(at)tannlegeforeningen.no

Utdanningssjef
Øyvind Asmyhr
Mob: 48 01 07 09
e-post: oyvind.asmyhr(at)tannlegeforeningen.no

Kommunikasjonsrådgiver
Tonje Camacho
Mob: 95 10 17 24
e-post: tonje.camacho(at)tannlegeforeningen.no

Rådgiver - politisk kommunikasjon
Øyvind Berdal
Mob: 45 85 04 97
e-post: oyvind.berdal(at)tannlegeforeningen.no

Rådgiver e-læring
Øyvind Huseby
Mob: 48 22 92 80
e-post: oyvind.huseby(at)tannlegeforeningen.no


Økonomi og administrasjon

Økonomi- og administrasjonssjef
Cecilie Øvrebø Gjerdene
Tel: 22 54 74 00
e-post: cecilie.gjerdene@tannlegeforeningen.no

Økonomi- og regnskapskonsulent
Kjersti Norum Bøhren
Mob: 40 84 53 95
e-post: kjersti.bohren(at)tannlegeforeningen.no

Landsmøtekonsulent
Sissel Dahl
Mob: 48 17 11 17
e-post: sissel.dahl(at)tannlegeforeningen.no

Medlemsansvarlig
May-Britt Gimre
Tlf: 90 02 33 23
e-post: may.britt.gimre(at)tannlegeforeningen.no

IT-sjef
Ane Øpstad Hamborg
Mob: 92 80 52 59
e-post: ane.hamborg(at)tannlegeforeningen.no

Regnskapskonsulent
Møyfrid Rødøy
Mob: 95 26 17 43
e-post: moyfrid.rodoy(at)tannlegeforeningen.no

Kurskonsulent
Ann Kristin Engh Solem
Mob: 41 53 28 27
e-post: akes(at)tannlegeforeningen.no


Jus og arbeidsliv

Avdelingsleder / Forhandlingssjef
John Frammer
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Seniorkonsulent
Lin Muus Bendiksen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Tone Galaasen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokatfullmektig
Elin Kværnø
Tlf. 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Jurist
Silje Nicolaysen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Dag Kielland Nilsen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no