Om Tannbloggen

Ansvar

Tannblogg.no skal fungere som «digital dagbok» for NTFs sekretariat og tillitsvalgte. Forfattere publiserer innlegg under eget navn og står ansvarlig for innholdet i de respektive innleggene.

Den som kommenterer et innlegg på Tannblogg.no, står selv ansvarlig for innhold og formuleringer.

NTFs nettredaksjon har overordnet redaksjonsansvar for NTFs digitale kanaler, herunder både www.tannlegeforeningen.no, sosiale medier, Tannblogg.no og NTFsmedlemsforum.no. Nettredaksjonen påser at innholdet ikke bryter med lover, regler og NTFs retningslinjer for nettpublisering.

Retningslinjer for kommentarer

Logg inn for å kommentere

 

Kun medlemmer av NTF kan kommentere innlegg på Tannbloggen, og disse skal identifiseres med fullt navn. Du må derfor logge deg inn før du kan skrive en kommentar. Innloggingsrutinen er den samme som for Min side på NTFs nettsted, og samme brukernavn og passord gjelder.

Generelle regler

 • Skriv kommentarer i sivilisert form og språkdrakt.
 • Hold deg til temaet.
 • Kommentaren blir tilgjengelig for andre straks du har publisert den.
 • Du er alene ansvarlig for innholdet du publiserer. NTF tillater ikke kommentarer som:
  • er rasistiske, diskriminerende eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende
  • inneholder personhets, ærekrenkelser, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter
  • inneholder konfidensiell informasjon eller opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner
  • inneholder konkrete anklager mot kolleger f eks om feilbehandling eller feildiagnostisering
  • anses å være i strid med NTFs etiske regler
 • Vis respekt for enkeltpersoner, både dem du skriver om og andre som kommenterer innlegg.
 • Den som publiserer noe som strider mot loven, kan bli holdt personlig ansvarlig for dette.

NTF forbeholder seg retten til å slette eller unnlate å publisere useriøse kommentarer, kommentarer som bryter med reglene over og/eller med begrenset eller ingen informasjonsverdi for andre medlemmer.

Nettredaksjonens oppgaver

Nettredaksjonen redigerer ikke kommentarene, men har mulighet til å rette skrivefeil. Innlegg som bryter med NTFs retningslinjer vil bli fjernet.

Dersom du mener at en kommentar inneholder noe upassende, kan du gjøre nettredaksjonen oppmerksom på dette ved å sende oss en epost til nettredaksjonen@tannlegeforeningen.no.