Stort engasjement på NTFs forum for tillitsvalgte, 9. - 10. mai 2019

Står den norske tannhelsemodellen for fall? Hvordan vil tannhelsetjenesten se ut i fremtiden? Hvordan påvirkes tilbudet, prisen og behandlingen av ulike finansieringsordninger? Og hva betyr det egentlig for tannhelsen? Dette var spørsmål som var oppe til diskusjon da tillitsvalgte fra lokalforeninger og spesialistforeninger, sentrale tillitsvalgte, NTFs hovedstyre og deler av NTFs sekretariat var samlet på Forum for tillitsvalgte 2019.

Klikk her for å lese hele innlegget på NTFs Facebookside

Kommentarer