Holmenkollsymposiet 2016 - «the best ever…!»

Som leder av fagnemnda er jeg vel neppe den mest nøytrale når det gjelder å vurdere NTFs faglige arrangementer, men i et blogginnlegg er det vel lov å være partisk..? Jeg har overvært samtlige av NTFs symposier siden starten og har deltatt på flere symposier i Danmark og Finland. Årets Holmenkollsymposium er etter mitt syn det beste og fullstendige jeg har overvært så langt.

Tema for årets symposium var «Diagnostikk- klinikk og radiologi for almenpraktikeren». Norsk forening for kjeve - og ansiktsradiologi var faglig ansvarlig for symposiet og moderatorene Anne Møystad og Bamse Mork-Knutsen gjorde en formidabel innsats for å skape et spennende program med en intensitet som varte til siste slutt.

Årets symposium åpnes Full sal

Rammen for arrangementet var knyttet opp til VM i skiskyting som nettopp var avsluttet i Holmenkollen. Skyskyttermetaforer ble brukt i mange sammenhenger og det skapte en fornøyelig og uformell tone gjennom begge dagene.

Professor Stuart C. White fra USA som har forfattet læreverket i radiologi (brukes ved grunnutdanningen av tannleger) var en inspirerende og dyktig foreleser som bidro med det røntgenfaglige gjennom flere foredrag. Han presiserte ansvarsforholdet vi tannleger har i og med at vi samtidig fungerer som vår egen radiolog. Våre norske kjeve-og ansiktsradiologer presenterte en rekke spennende foredrag gjennom begge dagene, det var generell radiologi, kvalitetssikring, samarbeid mellom radiolog og kliniker og presentasjoner av avanserte radiologiske undersøkelser vi kan henvise til.

Det var sekvenser med radiolog og periodontist/kirurg/endodontist/kjeveortoped/protetiker /pedodontist/kariolog – alle de faglige subspesialitetene fikk peke på og diskutere diagnostiske utfordringer vi står overfor i klinikken. Etter hver sekvens med foredrag ble det anledning for publikum å stille spørsmål til panelet og vi fikk være med på to ulike quizsekvenser. Dag 1 ble avsluttet med en quiz der vi fikk utdelt klikkere (mentometer) og ble utfordret på normalanatomi eller patologi på OPG-bilder, veldig interessant og utfordrende! Dag 2 ble vi presentert for en ny quiz med røntgenfunn der vi skulle «stemme» på hvilken diagnose vi trodde var dekkende basert på røntgenbilder og noen kliniske bilder. Det var slående å oppleve hvor mye gjetting som finner sted når vi bare har bilder å forholde oss til, men lærerikt var det!

Bamse Mork-Knutsen gjør entre Panelet svarer på spørsmål fra salen

Etter mange år i klinikken innrømmer undertegnede at jeg lærte mye under årets symposium, det var flere øyeåpnere og påminnelser jeg kunne ta med meg hjem til egen praksis - jeg tror flere erfarte det. Et eksempel er firkantkonus (kolluminator) som reduserer strålebelastningen vesentlig i forhold til sirkulær konus, de fleste som «synder» her vil nok bytte ut sin runde konus med firkantkonus lenge før det blir innført forbud mot rund konus om et par års tid.

Gode spørsmål fra publikum Moderatorene & Stuart White

Jeg vil takke Anne Møystad og Bamse Mork-Knutsen for to spennende dager som vi helt sikkert vil ønske oss en reprise på under Midnattsolsymposiet 2017 i Tromsø!

Berit Øra
Leder NTFs fagnemnd

Kommentarer

Per Henrik Opdal / 01 apr 2016 15:45 Nok eit flott symposium, takk! Vart litt stussande då ein for eit år sidan annonserte at det neste symposium (2016) skulle handla om radiologi. Difor vart det svært bra å få med så mykje klinikk. Flott å få vera inne i den faglege bobla over lang tid. Det som skuffa litt var den negative holdningen eindel av førelesarane (spesialistane i radiologi) signaliserte til bruk av OPG. For meg er OPG eit suverent redskap til å få ein enkel oversikt over pasienten sin kjeve. Fleire av dei eg snakka med delte den oppfatningen. Tusen takk til alle, det er klinikk me treng mest av alt!